Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Publikované: 30.11.2023 | Aktualizácia: 3.1.2024 | Zobrazené: 353
Nastavenia cookies