"Kompostovanie v mikroregióne Minčol"

28. jún 2018

Združenie obcí mikroregiónu Minčol informuje o realizácii projekt s názvom „Kompostovanie v mikroregióne Minčol“. Tento projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a spolufinancovaní zo zdrojov EÚ – Kohézny fond.

K stiahnutiu