Návrh rozpočtu na rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2021

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec Hromoš zverejňuje návrh Rozpočtu obce na rok 2019 a návrh Viacročného programového rozpočtu obce na roky 2019-2021

K stiahnutiu