Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

 Obec Hromoš zverejňuje návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 v zmysle §18f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov.

K stiahnutiu

Publikované: 24.11.2019 | Zobrazené: 260
Nastavenia cookies