Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - zaslanie záväznej časti

 

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja – zaslanie záväznej časti

 

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja bol schválený na 15. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 26. 08.2019 uznesením č. 268/2019 a uznesením č. 269/2019, ktorým bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 77/2019, ktorým sa vydáva záväzná časť vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie

 

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja je verejne prístupná na webovej stránke Úradu Prešovského samosprávneho kraja  https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-rr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja.html.

Publikované: 10.1.2020 | Zobrazené: 256
Nastavenia cookies