Obecná symbolika

Obecný znak

201103042037520.hromos

Obecná vlajka

201103042039580.vlajka

Z administratívno-správnej činnosti obce sa zachovalo aj pečatidlo z roku 1868, ktoré je dnes uložené vo Vlastivednom múzeu v Prešove. V jeho poli je zobrazená postava kominára nesúce na pravom pleci rebrík. Symbolika kominárskeho remesla, ktoré sa na Slovensku udomácnilo v 17. storočí, sa viaže na čiernu farbu, jednu z farieb so symbolickou hodnotou absolútna. Kominár bol Spočiatku podozrivý z spolupráce s diablom, ale neskôr sa zmenil na pravý opak, stal sa symbolom šťastia.

Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/7), žltej (1/7), čiernej (1/7), žltej (1/7) a červenej (2/7). Má pomer strán 2:3  a ukončená je tromi cípmi.

Symboly obce Hromoš sú zaevidované v Heraldickom registri SR pod sign. H-65-96.

Pripravil: PhDr. Peter Kartous, CSc.

Kresba: Vladimír Labuda

Nastavenia cookies