Stavebný úradStavebný úrad
Názov Dátum
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde – v zastavanom území 05.06.2024 Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde – v zastavanom území - 18.67 kB
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k projektovej dokumentácii stavby 11.03.2024 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce k projektovej dokumentácii stavby - 12.89 kB
Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením 10.08.2023 Návrh na zmenu stavby pred jej dokončením - 47 kB
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 10.08.2023 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - 32 kB
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním 10.08.2023 1489842210ziadost-o-dodatocne-povolenie-stavby-spojene-s-kolaudacnym-konanim (1) - 50.5 kB
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním 10.08.2023 Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby - 51 kB
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 10.08.2023 Žiadosť o povolenie terénnych úprav - 41 kB
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 10.08.2023 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - 49 kB
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 10.08.2023 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - 41 kB
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 10.08.2023 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby - 43 kB
Nastavenia cookies