DokumentyDokumenty
Názov Dátum
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 10.08.2023 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - 32 kB
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudačným konaním 10.08.2023 1489842210ziadost-o-dodatocne-povolenie-stavby-spojene-s-kolaudacnym-konanim (1) - 50.5 kB
Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby so stavebným konaním 10.08.2023 Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby - 51 kB
Žiadosť o povolenie terénnych úprav 10.08.2023 Žiadosť o povolenie terénnych úprav - 41 kB
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby 10.08.2023 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - 49 kB
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 10.08.2023 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - 41 kB
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 10.08.2023 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby - 43 kB
Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní 10.08.2023 Návrh na povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní - 41.5 kB
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby 10.08.2023 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby - 33 kB
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10.08.2023 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 32.5 kB
Nastavenia cookies