Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE H R O M O Š č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 24.11.2019 | Zobrazené: 281
Nastavenia cookies