Určenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 

Volič môže obec požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najskôr 45. deň predo dňom konania volieb, t.j. od 16. augusta 2023.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu :

1. osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby a to najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce,

2. v listinnej podobe alebo elektronicky a to najneskôr 15 dní predo dňom konania velieb.