Návrh VZN 1/2022 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp

Publikované: 28.4.2022 | Aktualizácia: 14.12.2022 | Zobrazené: 206
Nastavenia cookies