VZN č. 04/2013 o zákaze požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok na verejných priestranstvách

Publikované: 2.1.2014 | Zobrazené: 196
Nastavenia cookies