VZN č 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Publikované: 15.12.2020 | Zobrazené: 262
Nastavenia cookies