VZN č. 3/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných ....

Publikované: 28.11.2017 | Zobrazené: 227
Nastavenia cookies