VZN č. 7/2017 o financovaní materskej školy a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Hromoš

Publikované: 12.12.2017 | Zobrazené: 269
Nastavenia cookies