Hlásenia obecného rozhlasu

Hlásenia obecného rozhlasu

16.9.2016

16.09.2016

Prosíme občanov, ktorí majú záujem dostávať hlásenia obecného rozhlasu formou SMSky, nech nahlásia svoje telefónne číslo na obecnom úrade. Táto služba bude zatiaľ iba v skúšobnom režime.


16.9.2016

16.09.2016

Z dôvodu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky elektrického vedenia bude od dnes firma Steller s. r. o. , v našej obci vykonávať orezávanie stromov a porastov ktoré sú v blízkosti elektrického vedenia.


6.9.2016

06.09.2016

Opätovne pripomíname občanom neuhradené miestne dane a poplatky. Nenechávajte si to na koniec roka.


6.9.2016

06.09.2019

Mládež z našej obce a miestnej časti Kozelec založila Dobrovoľný hasičský zbor k dnešnému dňu s počtom členov 32. Za predsedu bol zvolený Matúš Murcko a za veliteľa Peter Knapik. Prajeme im veľa chuti do ich záslužnej práce.


6.9.2016

06.09.2016

V rámci súťaže o najkrajšiu záhradku v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec dnes komisia zložená z členov JDS v Hromoši a zamestnancov obecného úradu vybrala hlasovaním týchto víťazov: Na 1. mieste sa umiestnili rod. Mergleská č.d. 58, rod. Sekeráková č.d. 178 a rodiny Platková a Knapiková č.d. 171. Na 2. mieste sa umiestnila rod. Jaščurová č.d. 123 a na 3. mieste sa umiestnila rod. Kočišová č.d. 82. Cenu za najkrajší balkón vyhrala rod. Lukačovská č.d.44. Cenu JDS za najkrajšiu záhradu pri chalupe dostala rodina Boháčová č.d. 33 a cenu starostu obce obdrží rod. Mergleská. Výhercom srdečne gratulujeme a ceny obdržia v najbližších dňoch. Taktiež by sme radi poďakovali všetkým gazdinkám ktoré sa s láskou starajú o svoje záhradky a prispievajú tým k skrášleniu našej obce. Je za tým určite veľa práce ktorú ocenia všetci okoloidúci.


6.9.2016

06.09.2016

Pokiaľ sa do piatka nezdvihne výška hladiny vody v stovkovom obecnom vodojeme, budeme nútený z dôvodu zisťovania poruchy pristúpiť k nočným odstávkam vody v čase od 22.00 hod. do 07.00 hod.


26.8.2016

26.08.2016

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom ktorí reprezentovali našu obec na Slávnosti zvykov a obyčajov v obci Jarabina. Zvlášť pani Svetlane Prihodovej, Peťovi Knapikovi a za napečenie chutných výrobkov p. Knapikove z č.d. 49, p. Kočišovej z č.d. 43 a p. Plavnickej z č.d. 99.


26.8.2016

26.08.2016

Školský rok u nás v Hromoši začína 5. septembra 2016 - 7,30 hod. svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme. Po nej bude slávnostné otvorenie školského roka v priestoroch Základnej školy s materskou školou.


26.8.2016

26.08.2016

Občania ktorý doposiaľ neuhradili miestne dane a poplatky nech tak urobia čím skôr, predídu tým upomienkam ktoré budeme rozposielať.


26.8.2016

26.08.2016

Dnes bol dokosený nový cintorín, prosíme Vás aby ste si vyhrabali okolie hrobov svojich blízkych.

Nastavenia cookies