Hlásenia obecného rozhlasu

Hlásenia obecného rozhlasu

4.1.2016

4.1.2015

Z dôvodu doposiaľ nezistenej poruchy na obecnom vodovode prosíme občanov, aby čo najviac šetrili s obecnou vodou, aby sme nemuseli zbytočne pristupovať k odstávkam vody, keďže oba vodojemy sú naplnené iba do polovice.


11.12.2015

11.12.2015

Žiadame rodičov ktorých detí navštevujú Základnú školu v Plavnici, aby si prišli v pondelok vyzdvihnúť cestovné na Obecný úrad u p.Knapíkovej.


3.12.2015

3.12.2015

V týchto dňoch občania, ktorý obdržali od nás druhú výzvu o nezaplatení poplatkoch a miestnych daní, opätovne ich vyzývame, aby ich uhradili z dôvodu, že po 15. decembri budú zverejnení na obecnej tabuli a na internetovej stránke.


3.12.2015

3.12.2015

Blíži sa sviatok "Svätého Mikuláša" pozývame Vás všetkých na stretnutie s Mikulášom, ktoré bude 6.12. teraz v nedeľu o 15.00h. v sále kultúrneho domu. Každé zúčastnené dieťa dostane od Mikuláša sladký darček. Hlavný sponzori sú Urbárna spoločnosť a Starosta obce.


2.11.2015

1.11.2015

Pri príležitosti "Dňa charity" Spišská katolícka charita v spolupráci s rím. kat. farnosťou a Mestom Stará Ľubovňa, Vás pozývajú dňa 15.novembra - o 15.00h. do kultúrneho domu v Starej Ľubovni na vystúpenie folklórneho súboru Rozmarija.Vstupné je 5 eur.Vstupenky môžete zakúpiť v predajni charita, Stará Ľubovňa.


28.10.2015

28.10.2015

Pri príležitosti sviatku Všetkých svätých a Dušičiek, bude verejné osvetlenie svietiť do 24.00h.


28.10.2015

28.10.2015

V mesiaci november pracovníci obecného úradu spolu s poslancami obecného zastupiteľstva, vykonajú opis obecných vodomerov.Povinnosťou každého vlastníka je sprístupnenie vodomeru.


28.10.2015

28.10.2015

Z dôvodu evidencie hrobových miest prosíme občanov,aby informácie o hroboch svojich príbuzných, ktorých krížiky sú označené zelenou páskou prišli nahlásiť na obecný úrad.Hroby ktoré ostanú naďalej neznáme budú odstránené.


28.10.2015

28.10.2015

Pri plánovaní prác na regulácii potoka od mosta pri Základnej škole po most pri č.d.40, zvoláva starosta obce stretnutie s občanmi dotknutých parciel, na dňa 29.októbra - to je zajtra o 18.00h. v malej sále kultúrneho domu.Týka sa to občanov: Kočiš Jozef č.d.30, Sekelský Štefan č.d.34, Mačuga Jozef č.d.35, Bujnovský Pavol č.d.36, Bujnovský Jozef č.d.37, Malachovský Peter č.d.39 a Bebková Mária č.d.40. Spomínaní občania, ktorí sa nemôžu dostaviť, nech za seba pošlú zástupcov.


14.10.2015

14.10.2015

V piatok 16.10.2015 budeme mať v našej obci "historickú" návštevu. Z dôvodu ukončenia projektu "Obnova Obecného úradu v Hromoši" a protipovodňových opatrení, nás svojou prítomnosťou poctí minister životného prostredia - Ing. Peter Žiga, spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja - MUDr. Petrom Chudíkom, poslancom národnej rady Ing. Stanislavom Kubánekom a ďalšími vysokými predstaviteľmi verejnej správy. Týmto by sme Vás chceli všetkých srdečne pozvať v piatok o 15,15 hod. k budove Obecného úradu, na krátke stretnutie s touto pre našu obec významnou delegáciou.

Nastavenia cookies