Hlásenia obecného rozhlasu

Hlásenia obecného rozhlasu

11.4.2016

11.04.2016

Z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta Hromoš č.s. 40 až 78 v dňoch 17, 18, 19 a 20. mája 2016 v čase od 7.40 hod. do 16.40 hod.


5.4.2016

05.04.2016

Obec Hromoš sa zapája do zberu starého papiera. Výťažok z tohto zberu bude použitý na operáciu pre Paľka a Andrejku z Plavnice, ktorí sú vo svojich štyroch rokoch kvôli postihnutiu dolných končatín nechodiaci. Kto sa chce zapojiť do tejto zmysluplnej akcie nech donesie starý papier k budove bývalej požiarnej zbrojnice.


5.4.2016

05.04.2016

Občania ktorí chcú pomôcť a darovať nepotrebné šatstvo pre dospelých a deti, nech ho donesú čisté a zabalené v igelitových vreciach na obecný úrad do 15.4.2016. Toto šatstvo bude následne odvezené a darované občanom v núdzi v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach.


5.4.2016

05.04.2016

Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov v Hromoši, organizuje zajtra od 9.00 hod. brigádu na miestnom cintoríne. Prosíme občanov aby si upratali okolie hrobov svojich príbuzných a povyhadzovali staré vence do veľkoobjemového kontajnera ktorý je postavený na cintoríne.


21.3.2016

21.03.2016

Urbárna spoločnosť Hromoš p.s. Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu 2.4.2016 v sobotu o 16,00 hod. do veľkej sály Kultúrneho domu v Hromoši.


16.3.2016

16.03.2016

Zajtra od rána bude prebiehať čistenie miestnej komunikácie. Žiadame vodičov aby neparkovali autá na ceste, lebo táto potom nebude vyčistená – týka sa to hlavne áut na sídlisku Utra.


7.3.2016

07.03.2016

Z dôvodu výmeny okien na budove Základnej školy s materskou školou v Hromoši bude prerušená prevádzka materskej školy a školskej jedálne v termíne od 14.3.2016 do 18.03.2016. Vyučovanie žiakov základnej školy bude prebiehať v budove Obecného úradu.


7.3.2016

07.03.2016

Opätovne pripomíname občanom, že veľkokapacitný kontajner ktorý je postavený za Obecným úradom slúži výhradne pre potreby Obecného úradu. Náklady na jeho vývoz budú rozrátané medzi občanov ktorí boli a budú pristihnutí pri jeho využívaní.


7.3.2016

07.03.2016

V sobotu 12.3.2016 zo začiatkom o 09.00 hod. sa uskutoční v Kultúrnom dome 1. ročník Stolnotenisového turnaja in memorial Ľuboslava Plavnického o putovný pohár starostu obce Hromoš. Záujemci o účasť na turnaji nech sa vopred prihlásia na Obecnom úrade. Tréningy budú v malej sále celý týždeň od 17.00 hod. do 22.00 hod.


3.3.2016

3.3.2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú túto sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.Tu v Hromoši je volebná miestnosť číslo 1 v malej sále Dome kultúry, a v Kozelci je volebná miestnosť číslo 2 v Požiarnej zbrojnici. Tí občania, ktorý v deň volieb budú mimo obce a chcú voliť inde majú možnosť požiadať hlasovací preukaz najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr zajtra 4.3.2016) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

Nastavenia cookies