Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7277593257 8.11.2012 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  172.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7297594617 4.12.2012 zemný plyn za november Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  285.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267650324 15.1.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  336.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287655678 4.2.2013 zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  358.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416730978 4.2.2013 nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  12.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 7307644493 6.3.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  347.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292700516 29.4.2013 záloha plyn
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  326.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302703151 10.5.2013 zemný plyn Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  179.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7257783132 13.6.2013 zemný plyn - zálohová úhrada Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  69.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7262824364 7.8.2013 dodávka plynu-záloha Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  26.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7144043683 19.3.2012 energia - plyn Slovenský plynarenský priemysel 35815256  306.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7217418016 11.5.2012 energia Slovenský plynarenský priemysel 35815256  296.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267418490 11.5.2012 energie Slovenský plynarenský priemysel 35815256  279.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287436025 11.5.2012 energie Slovenský plynarenský priemysel 35815256  153.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401147651 15.5.2012 energia Slovenský plynarenský priemysel 35815256  6.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 7307805965 16.12.2013 FD - všeobecné služby Slovenský plynárenský priemysel   54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300056011 16.12.2013 FD - všeobecné služby Slovenský plynárenský priemysel   166.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7307849395 16.12.2013 FD - všeobecné služby Slovenský plynárenský priemysel   274.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121102393 19.3.2012 aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 2151102881 16.2.2015 Všeobecné služby - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14.28 EUR 
Nastavenia cookies