Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 32013 29.4.2013 stravné dieťa v HN za marec ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 29.4.2013 strava dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 10.5.2013 stravné dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120801 7.9.2012 pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín 31727565  170.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21112018 6.2.2019 Zmluva o dielo Stavebná firma Tomáš Dinis   28,829.93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018/452-179 27.7.2018 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-179 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 332/2013 5.8.2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností Správa katastra Prešov 37870173   
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019 2.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2019 Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách    
Detail Zmluva Dodávateľská 2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2022 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2023 2.2.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Faktúra došlá 2131102242 4.2.2013 licencia na verejné použitie hudobných diel SOZA ,Slov.ochr. autorský zväz ,Rastislavova 3, Br 00178454  14.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18022005 18.2.2005 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Slovenský ochranný zväz autorksý pre práva k hudobným dielam 178 454   
Detail Faktúra došlá 1205482 11.6.2012 odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1306004 10.5.2013 za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504961 20.3.2015 Všeobecné služby SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1610662 22.3.2016 Zmluva SLOVGRAM 17310598   
Detail Zmluva Dodávateľská A1/43/16/11 22.3.2011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný 36 022 047 04   
Detail Zmluva Dodávateľská 9100111918 30.3.2011 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.3.2011 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Nastavenia cookies