Zmluva č. A1/43/16/11

Typ: Dodávateľská
Číslo: A1/43/16/11    
Predmet : Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie 
Partner: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný
IČO: 36 022 047 04
Adresa:
Dátum zverejnenia: 22.3.2011 
Dátum účinnosti: 23.3.2011 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Previazané dokumenty: