Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2240002475 7.8.2013 elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  1,481.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/20 6.3.2014 Spotreba elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1,271.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/59 5.5.2014 Vyúčtovanie elektriny - preplatok Východoslovenská energetika a.s. 36211222  -720.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 7455315465 3.2.2015 Spotreba elektriny 1-2/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,479.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 17.4.2015 Úroky Východoslovenská energetika a.s. 44483767  7.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445489469 5.5.2015 Spotreby elektriny 3-5/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1,479.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 11.5.2012 energia Východoslovenská energetika 36211222  1,373.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 16.12.2013 FD - všeobecné služby Východoslovenská energetika   1,481.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18012018 19.1.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 18012018 19.1.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 706/2018/UZ 31.7.2018 Zmluva o termínovanom úvere č.706/2018/UZ VÚB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1130/2018/D 31.7.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D VÚB, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1166/2018/ZZ 31.7.2018 Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu VÚB, a.s.    
Detail Faktúra došlá 2240002475 14.3.2011 Elektrina - zálohová faktúra VSE a.s. 36211222  1,016.00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 8/2021 5.10.2021 Objednávka Veríme v zábavu, s.r.o. 46167145   
Detail Zmluva Dodávateľská . 16.4.2020 Zmluva o dielo - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 2020/044 30.4.2020 Faktúra - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Objednávka Dodávateľská č. 9 18.4.2020 Objednávka Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Valentín Novák a Marta Nováková   469.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva Valentín Novák 630214/6851   
Nastavenia cookies