Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7/2012 15.1.2013 strava pre dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 04 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 05 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  19.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 dodaná strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  18.05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 10.7.2013 Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným 31684319  5,329.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 330070 16.12.2013 FD - všeobecný materiál ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť   5,329.57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/23 6.3.2014 Vypracovanie fin. analýzy a žiadosti YASMI s.r.o. 47566833  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 01/2015 YASMI s.r.o. 47566833  800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 022015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 02/2015 YASMI s.r.o. 47566833  9,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 032015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 03/2015 YASMI s.r.o. 47566833  9,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 042015 14.7.2015 Mandátna zmluva č. 04/2015


YASMI s.r.o. 47566833  800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 21.12.2015 Mandátna zmluva YASMI s.r.o. 47566833  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2015 21.12.2015 Mandátna zmluva YASMI s.r.o. 47566833  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2015 21.12.2015 Mandátna zmluva YASMI s.r.o. 47566833  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201703 2.11.2017 Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 YASMI s.r.o. 47566833  2,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 279/2013 16.12.2013 FD - všeobecné služby W-Control,s.r.o.   561.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 304/2013 16.12.2013 FD - všeobecné služby W-Control,s.r.o.   367.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 029/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejného vodovodu
Hromoš-Kozelec I.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 006/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 0852012 11.5.2012 všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie
II.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541.39 EUR 
Nastavenia cookies