Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16092014 16.9.2014 Darovacia zmluva Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s 313050628   
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2011 8.7.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  92,275.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 160/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 41/§50j/2011/NP 30.5.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/§50j/2011 31.3.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.5.2011 Dodatok č.1 k dohode Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 22-38-010-11 14.11.2022 Aktivačné práce UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 22/38/012/24 10.1.2023 Dohoda UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 23/38/010/14 6.11.2023 Dohoda podľa § 10 UPSVR 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2014/65 5.5.2014 Všeobecný materiál Tomáš Dinis 31280641  182.09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19032015 20.3.2015 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641  31,640.09 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201702 2.11.2017 Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce Tomáš Dinis 31280641  2,642.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 14.12.2019 ,,Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec - objekt výmena strešnej konštrukcie" Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 K 19.12.2019 Dodatok k zmluve Tomáš Dinis 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 31.12.2019 Dodatok 2 Tomáš Dinis 31280641   
Detail Faktúra došlá 20132246 10.5.2013 Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod tlačiva 17644429  19.36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/84 3.7.2014 Reprezentačné TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/19 6.3.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/37 4.4.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45.24 EUR 
Nastavenia cookies