06.09.2016

V rámci súťaže o najkrajšiu záhradku v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec dnes komisia zložená z členov JDS v Hromoši a zamestnancov obecného úradu vybrala hlasovaním týchto víťazov: Na 1. mieste sa umiestnili rod. Mergleská č.d. 58, rod. Sekeráková č.d. 178 a rodiny Platková a Knapiková č.d. 171. Na 2. mieste sa umiestnila rod. Jaščurová č.d. 123 a na 3. mieste sa umiestnila rod. Kočišová č.d. 82. Cenu za najkrajší balkón vyhrala rod. Lukačovská č.d.44. Cenu JDS za najkrajšiu záhradu pri chalupe dostala rodina Boháčová č.d. 33 a cenu starostu obce obdrží rod. Mergleská. Výhercom srdečne gratulujeme a ceny obdržia v najbližších dňoch. Taktiež by sme radi poďakovali všetkým gazdinkám ktoré sa s láskou starajú o svoje záhradky a prispievajú tým k skrášleniu našej obce. Je za tým určite veľa práce ktorú ocenia všetci okoloidúci.
Publikované: 6.9.2016 | Zobrazené: 218
Nastavenia cookies