Aktuality

Aktuality

29.9.2022

Oznam o zriadení zberného dvora v Starej Ľubovni

pre všetok stavebný odpad, ktorý vzniká pri stavbách a rekonštrukciách.


28.9.2022

Svetový deň srdca

29. september 2022


19.9.2022

MACH TRADE spol. s r. o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov


Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Hromoš
12.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Hromoš

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Hromoš

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby na starostu obce Hromoš


6.9.2022

Africký mor ošípaných

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) sa v rámci AMO stratégie EÚ uvádzajú aj aktivity v oblasti zvyšovania povedomia verejnosti, poľovníkov, chovateľov a všetkých tých, ktorých sa AMO nákaza bezprostredne týka.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa obdržala súbor nových propagačných materiálov, ktoré vytvorila EFSA (Európska agentúra pre bezpečnosť potravín).

Sú zamerané na rôzne aspekty AMO, príslušné letáky sú určené pre chovateľov ošípaných a majú za cieľ upozorniť na nebezpečenstvo nákazy a kroky, ktoré sú žiadúce v manažmente AMO s cieľom zabránenia šírenia nákazy.


Opätovná výzva polície
25.8.2022

Opätovná výzva polície

Seniori pozor!
Podvodníci vymysleli ďalšie spôsoby ako Vás okradnúť


22.8.2022

Zmena vývozu plastov

Oznamujeme zmenu vývozu plastov firmou Ekos z 25.8.2022 (štvrtok) na 2.9.2022 (piatok).


Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci
8.8.2022

Dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci

Na základe opakovaných sťažností občanov žiadame všetkých vodičov o dodržiavanie predpísanej rýchlosti v obci. Nadišiel čas letných prázdnin, kedy sa viac ako v inom období po ceste pohybujú vo zvýšenej miere malé deti. Radi by sme predišli nepríjemnostiam a ohrozeniu na životoch detí aj ostatných obyvateľov. Určite je lepšie riešenie predchádzať problémom, ako ich následne riešiť. V prípade krajného riešenia budeme musieť požiadať príslušné orgány o zníženie povolenej rýchlosti v obci a jej následné dodržiavanie kontrolovať v súčinnosti s orgánmi polície.ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA
8.8.2022

ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA

Od 04.02.2020 dochádza k zmene telefónneho čísla na Obecný úrad. Pôvodné telefónne číslo 052 4393411 bolo zrušené. Nové telefónne číslo je 0948 40 48 43.


21.7.2022

VÝSTRAHY PRED VYSOKÝMI TEPLOTAMI

SHMÚ vydal výstrahu 3. stupňa pred vysokými teplotami na obdobie 21.7.2022 od 13:00 do 18:00.

Výstraha platí pre Bratislavský, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský kraj. Teplota sa tam bude pohybovať v rozmedzí 38 až 39 °C.SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred vysokými teplotami na obdobie 21.7.2022 od 13:00 do 18:00.

Výstraha platí pre vybrané okresy Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Na uvedenom území sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej
teploty vzduchu 35 - 36 °C.


Forbasský beh pomoci 2022
21.7.2022

Forbasský beh pomoci 2022

Ide o charitatívny beh, výťažok tento rok putuje malému Matúškovi z Podolínca na terapie spojené s mitochondrálnym ochorením, ktorým trpí. Beh organizuje Turoň o.z. v spolupráci s obcou Forbasy.
23.6.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

ORHaZZ vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 23.06.2022 od 9:00 hod. do odvolania.7.6.2022

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.