Aktuality

Aktuality8.4.2024

Individuálne poradensko-psychologické služby

Tragická dopravná nehoda v Spišskej Kapitule sa mimoriadne tragicky dotkla všetkých občanov okresu Stará Ľubovňa.
Beznádej a smútok, ktorý všetci prežívame v nás môže vyvolať rôzne emócie – strach, úzkosť, hnev, stres,...
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám obetí.
Mladí ľudia a všetci čo potrebujú individuálne poradensko-psychologické služby sa môžu obrátiť aj na psychológov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa.

0907 790 631, pevná linka 052/2448 500.
20.3.2024

VALNÉ ZHROMOŽDENIE VLASTNÍKOV SPOLOČENSTVA - Oznam

Urbárna spoločnosť Hromoš p.s. oznamuje, že dňa 20. apríla 2024 sa o 14. hod., vo veľkej sále OcÚ uskutoční valné zhromaždenie vlastníkov spoločenstva.
14.3.2024

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Vážení občania, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:
- zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov,
- zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
- Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.7.3.2024

MACH TRADE spol. s r. o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.


Nastavenia cookies