Aktuality

Aktuality
6.4.2022

Zápis do I. ročníka

Zápis do I. ročníka Základnej školy pre školský rok 2022/2023 dňa 20. apríla 2022 (streda) o 13.00 hod.24.3.2022

Zasadnutie OZ


24.3.2022

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Hromoš 25.03.2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ udeľuje na deň 25.03.2022 (piatok) RIADITEĽSKÉ VOĽNO pre žiakov ZŠ s MŠ Hromoš, a zároveň oznamuje, že v uvedený deň bude prerušená aj prevádzka MŠ a ŠJ.

2.3.2022

Pomoc pre Ukrajinu

V súčasnom období Ukrajina prežíva ťažké časy, a preto aj naša obec Hromoš s miestnou časťou Kozelec ponúka občanom Ukrajiny našu pomoc v tejto krízovej situácii, komunikujeme s organizáciami Spišskou katolíckou charitou, Dobrovoľným hasičským zborom okresu Stará Ľubovňa, o. z. Misia Nádej a Gréckokatolíckou charitou, ako aj dobrovoľníkmi ktorí sú priamo na hraniciach s Ukrajinou, ktorí koordinujú zabezpečovanie materiálnym vybavením, potravinami a hygienickými potrebami.


Momentálne je potrebné :

- Všetky trvanlivé potraviny určené k okamžitej spotrebe,
- Zdravotnícky materiál : lekárničky, lieky na voľný predaj, obväzy, maste, vitamíny,
- Jednorazové misky, príbory, poháre, taniere, servítky, vrecia do košov, hygienické potreby,
- Deky na prikrytie
- Rôzne spoločenské hry, farbičky, omaľovanky pre deti, ...
- Drogériu, plienky, dámske vložky, toaletný papier, dezinfekciu, zubné kefky, zubné pasty

Zbierka šatstva zatiaľ nie je potrebná.


Zároveň hľadáme voľné ubytovacie kapacity, prípadne možnosti ubytovania v rodinách pre prijatie rodín z Ukrajiny.

Zbierku realizujeme od dnes 2.3.2022 na obecnom úrade, takže ak chcete pomôcť , môžete doniesť materiálnu pomoc do vstupnej chodby obecného úradu tu v Hromoši – počas úradných hodín, alebo sa ozvať telefonický na obecný úrad a zamestnanec obecného úradu vyzdvihne materiál.Ďakujeme.


23.2.2022

Výkup papiera a použitého kuchynského oleja

Dňa 25.02.2022 o 16.00 hod.
V našej obci sa bude vykupovať: papier, letáky, noviny, časopisy, knihy (bez obalov), skartovaný papier.
Papier musí byť zviazaný, alebo prelepený lepiacou páskou no nesmie obsahovať kartón.
Použitý kuchynskú olej musí byť balený v PET fľašiach.9.2.2022

"VYTIAHNI nielen BEŽKY a pomôž Andrejke"


Celoslovenská výzva, do ktorej sa môžete zapojiť akýmkoľvek pohybom na čerstvom vzduchu do 31.03.2022.
Športovo-charitatívne podujatie je určené pre celé Slovensko. Zapojiť sa môže každý, kto sa vyberie na bežkách, lyžiach, skialpoch, bicykli, či pešo kdekoľvek, kedykoľvek a na akúkoľvek dlhú trasu. Stačí cez formulár zaslať fotografiu s popisom, kde sa športovanie uskutočnilo.

Či už sa do športovania zapojíte alebo nie, zapojiť sa môžete do TOMBOLY PRE ANDREJKU a podporiť jej liečbu zaslaním príspevku v hodnote 5 EUR. Využite možnosť zaslania priamo cez QR kód na plagáte. Každý príspevok bude zaradený do žrebovania o Hlavnú cenu - Romantický pobyt v Kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore. Tak neváhajte a pomôžte nám pomáhať. Informácie na: www.aktivnyzivot.sk

Podpora opatrovateľskej služby II.
1.1.2022

Podpora opatrovateľskej služby II.

Stručný popis:

- Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID – 19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.
- Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt taktiež prispeje k udržaniu a dokonca k rozšíreniu zamestnanosti v obci. Pri realizácii projektu bude žiadateľ využívať vlastné personálne, materiálne, priestorové a technické zabezpečenie. Cieľovou skupinou budú občania obce/ klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu zabezpečovať.