Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie od r.2018 do r.2022

 1. Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                                
 2. Martin Bebko,                                                
 3. Ján Ženčuch,                                   
 4. Sandra Lukačovská, Bc.                                              
 5. Peter Peklanský,                           
 6. Peter Hricko, Bc.                                           
 7. Jozef Bujnovský,             

        

 1. Viera Dziaková Dronzeková, Mgr., Bc.                                
 2. Martin Bebko,                                                
 3. Ján Ženčuch,                                   
 4. Pavol Hudák                                              
 5. Peter Peklanský,                           
 6. Peter Hricko, Bc.                                           
 7. Jozef Bujnovský,  

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva - volebné obdobie od r. 2018 do r. 2022