Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10/2022 20.2.2023 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 11/2022 20.2.2023 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 122022 20.2.2023 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 22/38/012/24 10.1.2023 Dohoda UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 25.11.2022 Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve Pavol Daňko    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 22-38-010-11 14.11.2022 Aktivačné práce UPSVR 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. N20200730001D06 8.11.2022 Dodatok k zmluve o spolupráci. IA MPSVR 30854687   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 21.10.2022 Dodatok 1 Pavol Daňko    
Detail Faktúra došlá 9/2022 3.10.2022 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Faktúra došlá 8/2022 3.10.2022 Došlé faktúry Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 26.9.2022 Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU
Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 7/2022 31.8.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva so SLSP, a.s. 3.8.2022 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 6/2022 28.7.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská 08072022 11.7.2022 Kúpna zmluva Daňko Pavol, Na rovni 32/312, Ľubotín, 065 41, SR    
Detail Faktúra došlá 52022 30.6.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 7.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Bio-Nexus SK, s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D05 31.5.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Faktúra došlá 4/2022 31.5.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 1422439 9.5.2022 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474