Vitajte na stránkach obce Hromoš


10.6.2024

MACH TRADE spol. s r. o.

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.Zber odpadu

Separovaný zber

 • 14.jún piatok

  Plasty

 • 12.júl piatok

  Sklo

 • 01.okt utorok

  Papier

Zobraziť viac +

Vývoz KO Hromoš, Kozelec

 • 20.jún štvrtok

  Vývoz KO Hromoš Vývoz KO Kozelec

Zobraziť viac +
Nastavenia cookies