Vitajte na stránkach obce Hromoš

2.12.2021

BEZPEČNÉ VIANOCE A SILVESTER

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov.

Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady:

Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel
- používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov,
- ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie,
- presne dodržiavať návod od výrobcu,
- nevykonávať neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže,
- umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od
vykurovacích telies a otvoreného ohňa,
- dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok a prskaviek (ich teplota pri horení môže dosiahnuť 630 °C - 1370 °C).
- pri používaní sviečok, či už na adventnom venci, alebo stromčeku, tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov...), tak aby sa nedali prevrátiť, v bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky. Nenechávať ich bez dozoru a pred odchodom sa uistiť, či sú sviečky dobre uhasené.

Používanie zábavnej pyrotechniky
- zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov
a nikdy nie od pouličných predajcov,
- nevyrábať a nepoužívať po domácky vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii s pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu,
- overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku,
- nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá,
- zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom,
- zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom,
- nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou
- nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
- neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách,
- opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla),
- v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody,
- zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel,
- neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod.,
- zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami,
- pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Používanie kuchynských spotrebičov
- nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby,
- horiaci olej vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“,
- kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie,
- zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne,
- spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti,
- priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod a výmenu vzduchu v tomto priestore,
- pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky,
- nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112.
Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.


30.11.2021

Aktuálne informácie, ktoré sa týkajú vývoja pandémie ochorenia Covid-19

Nový variant OMIKRONV závere minulého týždňa boli zverejnené informácie o novom variante koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý bol prvýkrát objavený v Juhoafrickej republike. V tejto krajine získal za rekordných menej ako 20 dní dominanciu nad predošlým variantom delta a šíri sa aj do ostatných štátov. Zatiaľ však nie je k dispozícii dostatok epidemiologických dát, na základe ktorých by bolo možné stanoviť, akou veľkou hrozbou tento nový variant je.Limitované dáta však indikujú veľmi pravdepodobný potenciál extrémne vysokého R0, čo by znamenalo vyššiu infekčnosť. Je predčasné zatiaľ hovoriť o priebehu a závažnosti ochorenia. Jednotlivé krajiny zavádzajú opatrenia s cieľom spomaliť jeho šírenie. Úrad verejného zdravotníctva SR mení pravidlá pre osoby, platné pri návrate z Juhoafrickej republiky a ďalších rizikových krajín. Zavádza sa povinná karanténa.Analytici Ministerstva zdravotníctva SR vypracovali sumár doteraz známych faktov o novom variante(viď príloha).Očkovanie 3. dávkami a registráciaZáujem o očkovanie proti ochoreniu Covid-19 v uplynulých týždňoch rastie. Pribúdajú prvoočkovanci a zároveň sa zvyšuje počet ľudí, ktorí sa dávajú zaočkovať 3. dávkami.Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča všetkým záujemcom o 3. dávku očkovania, aby využili registračný formulár na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna alebo www.korona.gov.sk.Lockdown a opatreniaOd štvrtka 25. novembra 2021 je na Slovensku vyhlásený núdzový stav a vláda SR obmedzila slobodu pohybu zákazom vychádzania. Cieľom tohto kroku je zníženie mobility obyvateľstva a spomalenie šírenia ochorenia Covid-19.Všetky platné opatrenia sú prehľadne zverejnené na stránke https://korona.gov.sk/.


29.11.2021

Oznam duchovného o.Pavla pre gréckokatolíckych veriacich:

Nakoľko platí celoštátny lockdown, aby sa zabránilo šíreniu epidémie, nebudú u nás slávene sv. liturgie ani v nedeľu, ani cez týždeň pokiaľ trvá lockdown. Prosím, sv. liturgie sledujte cez internet, televíziu, prípadne cez rádio.
Vďaka za porozumenie.


25.11.2021

Núdzový stav a zákaz vychádzania

Vláda SR včera na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021.

Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.


23.11.2021

Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom. Na nemocničnom lôžku vo väčšine prípadov (80%) končia ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní vôbec, alebo len čiastočne.Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pristúpila vláda k dočasnej aktualizácii Covid automatu a sprísneniu niektorých opatrení, prevažne pre nezaočkovaných. Na základe schválenej aktualizácie Covid automatu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktoré od pondelka 22. novembra upravujú:- vstup do prevádzok

- organizáciu hromadných podujatíNajhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:• Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

• Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok - paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.

• V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

• Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:

· osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

· osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

· osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

· osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

· deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021

· osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia

· deti do 2 rokov veku;

· deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).Podrobné informácie nájdete v priloženej tlačovej správe, ktorú pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR.Nové vyhlášky sú zverejnené na nasledovnom linku:

https://www.minv.sk/?2021-2Očkovací ŽOLÍK

Pri posudzovaní farby okresu je jedným z kľúčových faktorov aj zaočkovanosť ľudí starších ako 50 rokov. Ak úroveň zaočkovanosti ľudí starších ako 50 rokov dosiahne v okrese 65%, môže regionálny hygienik navrhnúť preradenie okresu o 1 stupeň do lepšej farby. Ak zaočkovanosť tejto skupiny dosiahne 75%, môže regionálny hygienik navrhnúť zlepšenie hodnotenia až o 2 stupne.Na tomto linku nájdete aktuálne dáta o zaočkovanosti v jednotlivých okresov a úroveň zaočkovanosti vo vekovej kategórie 50+.

https://datawrapper.dwcdn.net/mP8NK/5/Stĺpec s názvom „joker“ označuje hovorí o tom, koľkých žolíkov môže aktuálne regionálny hygienik použiť pri hodnotení okresov.

Stĺpec „next_joker“ určuje počet osôb nad 50 rokov, ktoré je v okrese potrebné zaočkovať, aby okres získal ďalšieho žolíka.Chráňme si zdravie.
Zdroj: MZ SR
NATUR-PACK
22.10.2021

NATUR-PACK

     
201512262142470.zmluvne
     
201512261909370.zmluvne

Úradná tabuľa

3.12.2021

VYHLÁŠKA

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenie prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa

30.11.2021

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

22.10.2021

Úradné hodiny

23.9.2021

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ, ktoré sa uskutoční 30.09.2021

15.6.2021

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 zverejnený pred prerokovaním v zastupiteľstve v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Fotogaléria

8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014
8. ročník okresných športových hier seniorov v Plavnici - 17.6.2014