Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec 20.02.2024 Scan - 182.84 kB
Zásady hospodárenia s majetkom obce 15.12.2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce - 508.85 kB
Oznámenie o pridelení finančných prostriedkov 07.12.2023 Oznámenie - 666.47 kB
Pozvánka na 8. riadne zasadnutie OZ 05.12.2023 Pozvánka-oz-8 - 235.61 kB
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 30.11.2023 2024-01 Plan HK - Hromos - 47.54 kB
Návrh rozpočtu 2024 30.11.2023
Modernizácia zariadenia kuchyne v Dome kultúry 27.11.2023
Rekonštrukcia oporného múra na športovom ihrisku 27.09.2023 Správa o vyhodnotení realitácie prjektu - 178.01 kB
Pozvánka na 7. riadne zasadnutie OZ 22.09.2023 Pozvánka-OZ-7 - 439.34 kB
Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky 18.09.2023 Oznámenie Úradu vlády Slovenskej republiky - 321.11 kB
Voľba hlavného kontrolóra obce Hromoš 10.08.2023 Volba-hlavneho-kontrolora-Hromos-2023-vyhlasenie-web (2) - 20.94 kB
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ 02.08.2023 pozvanka-oz-6 - 439.42 kB
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 10.07.2023 pozvanka-oz-5 - 440.43 kB
Návrh VZN 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hromoš 21.06.2023 VZN - 1-2023 - 626.42 kB
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ Hromoš 01.06.2023 Pozvánka OZ 4 - 90.5 kB
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 01.06.2023 Plán kontrolnej činnosti - 46.62 kB
Záverečný účet obce Hromoš za rok 2022 23.05.2023 zaverecny-ucet-za-rok-2022-final - 121.62 kB
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Hromoš a miestnej časti Kozelec 21.02.2023
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ 20.02.2023 Pozvánka-oz-3 - 438.26 kB
Zlepšenie občianskej infraštruktúry, Kozelec – objekt výmena strešnej konštrukcie 09.01.2023 plagat_PRV_A4-page-001 (3) - 163.62 kB
Nastavenia cookies