Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 27032018 9.4.2018 Kúpna zmluva Pekľanský Albert   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 148009 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2018 12.3.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 01/2018 15.2.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 18012018 19.1.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 18012018 19.1.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Faktúra došlá 12/2017 10.1.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 10012018 10.1.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Objednávka Dodávateľská 201801 2.1.2018 Analýza pitných vôd EL spol. s r. o. 31652859   
Detail Faktúra došlá 11/2017 12.12.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 29112017 29.11.2017 Zmluva o dielo Eurobau - PM s.r.o. 44746695  115 695,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20171129 29.11.2017 Zmluva o dielo Ing. Ján Lazor TERMGAS 10770445  124 272,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2017 15.11.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Objednávka Dodávateľská 201703 2.11.2017 Poradenské služby na vypracovanie žiadosti a príloh o NFP výzva 22/PRV/2017 YASMI s.r.o. 47566833  2 000,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201702 2.11.2017 Rekonštrukcia Domu nádeje - stavebné práce Tomáš Dinis 31280641  2 642,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2017 30.10.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu obce Hromoš - Kozelec č. 19/04, Príloha - ročný... W-Control, s.r.o. 36804207  1 468,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2018 24.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Hromoš č. 20/2004, Príloha - ročný... W-Control, s.r.o. 36804207  2 602,03 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 563/2009 18.9.2017 Dohoda o elektronickom doručovaní Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 08/2017 15.9.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš