Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

U - prítomný

NO - neprítomný ospravedlnený

NN - neprítomný neospravedlnený


VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2022

 

P.Č Meno a priezvisko                OZ 30.11.2018 OZ 19.12.2018 OZ 18.03.2019 OZ 13.6.2019 OZ 23.09.2019 OZ 12.10.2019 OZ 10.12.2019
1. Peter Peklanský U U U U U U U
2. Martin Bebko U NO U U NO NO U
3. Viera Dziaková Dronzeková U U U U U U U
4. Peter Hricko U U NO U U U U
5. Sandra Lukačovská U U NO U U NO NO
6. Ján Ženčuch U U NO U U U U
7. Jozef Bujnovský NO U U NO U U U

 

P.Č Meno a priezvisko                OZ 15.06.2020 OZ 08.10.2020
1. Peter Peklanský U U
2. Martin Bebko U U
3. Viera Dziaková Dronzeková U U
4. Peter Hricko U U
5. Sandra Lukačovská U U
6. Ján Ženčuch U U
7. Jozef Bujnovský U U

 

P.Č Meno a priezvisko                OZ 14.12.2020 OZ 25.03.2021 OZ 30.06.2021 OZ 30.09.2021 OZ 16.12.2021 OZ 18.02.2022 OZ 31.03.2022
1. Peter Peklanský U NO U U NO U U
2. Martin Bebko NO U NO U U NO U
3. Viera Dziaková Dronzeková U U U U U U U
4. Peter Hricko NO U U U U U U
5. Pavol Hudák U U NO NO U U NO
6. Ján Ženčuch U NO U U NO U NO
7. Jozef Bujnovský NO U NO U NO U NO

 

 

P.Č Meno a priezvisko                OZ 20.06.2022 OZ 22.09.2022
1. Peter Peklanský U U
2. Martin Bebko U NO
3. Viera Dziaková Dronzeková NO U
4. Peter Hricko U U
5. Pavol Hudák NO NO
6. Ján Ženčuch U NO
7. Jozef Bujnovský U U

 

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 - 2018

 

P.Č

Meno a priezvisko

OZ 19.04.2018

OZ 25.05.2018

OZ 27.07.2018

OZ 05.10.2018

OZ 30.11.2018

1.

Peter Príhoda

U

NO

NO

U

NO

2.

Iveta Tinathová

U

U

U

NO

U

3.

Ján Ženčuch

U

U

U

U

U

4.

Jozef Bujnovský

U

U

NO

U

NO

5.

Ján Bebko

U

U

U

U

U

6.

Peter Pekľanský

NO

NO

U

U

U

7.

Zdenko Knapík

U

NO

NO

NO

NO