Účasť poslancov na zasadnutiach OZ

U - prítomný

NO - neprítomný ospravedlnený

NN - neprítomný neospravedlnený


VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2022

 

P.Č

Meno a priezvisko

OZ 30.11.2018

OZ 19.12.2018 OZ 18.3.2019 OZ 13.6.2019 OZ 23.9.2019 OZ 12.10.2019 OZ 10.12.2019

1.

Peter Peklanský

 U

U U  U U U U

2.

Martin Bebko

 U

NO U  U NO NO U

3.

Viera Dziaková Dronzeková

 U

U U  U U U U

4.

Peter Hricko

 U

U NO  U U U U

5.

Sandra Lukačovská

 U

U NO  U U NO NO

6.

Ján Ženčuch

 U

U NO  U U U U
7. Jozef Bujnovský NO U U  NO U U U

 

P.Č

Meno a priezvisko

OZ 15.6.2020

OZ 8.10.2020

1.

Peter Peklanský

 U

U

2.

Martin Bebko

 U

U

3.

Viera Dziaková Dronzeková

 U

U

4.

Peter Hricko

 U

U

5.

Sandra Lukačovská

 U

U

6.

Ján Ženčuch

 U

U
7. Jozef Bujnovský U U

 

P.Č Meno a priezvisko                OZ 14.12.2020 OZ 25.03.2021 OZ 30.06.2021 OZ 30.09.2021 OZ 16.12.2021
1. Peter Peklanský U NO U U NO
2. Martin Bebko NO U NO U U
3. Viera Dziaková Dronzeková U U U U U
4. Peter Hricko NO U U U U
5. Pavol Hudák U U NO NO U
6. Ján Ženčuch U NO U U NO
7. Jozef Bujnovský NO U NO U NO

 

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 - 2018

 

P.Č

Meno a priezvisko

OZ 19.04.2018

OZ 25.05.2018

OZ 27.07.2018

OZ 05.10.2018

OZ 30.11.2018

1.

Peter Príhoda

U

NO

NO

U

NO

2.

Iveta Tinathová

U

U

U

NO

U

3.

Ján Ženčuch

U

U

U

U

U

4.

Jozef Bujnovský

U

U

NO

U

NO

5.

Ján Bebko

U

U

U

U

U

6.

Peter Pekľanský

NO

NO

U

U

U

7.

Zdenko Knapík

U

NO

NO

NO

NO