8.9.2015

Urbárna spoločnosť Hromoš oznamuje svojím podielníkom, kto má záujem o kúpu palivového dreva - buku a mäkkého ihličnatého dreva na odvoznom mieste (sklade), nech to nahlási u lesného hospodára, alebo u pokladníka - p. Štefana Dulina. Cena dreva je - buk - 40,- €/1m3, smrek a jedľa - 20,- €/1m3.
Publikované: 8.9.2015 | Zobrazené: 231
Nastavenia cookies