Bezpečné prežitie Vianočných sviatkov a Silvestra

Vianočné sviatky a záver roka spojený so Silvestrom prinášajú so sebou okrem pohody aj nárast výjazdov hasičov a záchranárov a to v súvislosti s požiarmi od ozdobných vianočných osvetľovacích a dekoratívnych svietidiel, ako aj v súvislosti so zábavnou pyrotechnikou. Počas posledných rokov zasahovali hasiči počas sviatkov a na Silvestra najčastejšie pri požiaroch smetných košov, ktoré vznikli dôsledkom odpálenia zábavnej pyrotechniky priamo z kontajnera. V niekoľkých prípadoch boli privolaní aj k požiarom balkónov, ale aj zaparkovaných vozidiel, ktoré vznikli od zábavnej pyrotechniky vyhadzovanej z balkónov a okien domov. Čas radosti a veselosti v kruhu najbližších, ktorý je dlho očakávaný každým z nás, sa môže kedykoľvek zmeniť na smútok, utrpenie, prípadne bolesť a plač. Aby ste sa vyhli nepríjemnostiam a prežili radostné vianočné sviatky a veselého Silvestra odporúčame Vám preto dodržiavať tieto rady: Používanie vianočného osvetlenia a ozdobných svietidiel - Používať iba osvetlenie, ktoré je certifikované a zakúpené od oficiálnych predajcov, - ak sa v byte nenachádzajú žiadne osoby, osvetlenie vypnúť zo zdroja energie, - presne dodržiavať návod od výrobcu, - nevykonávať neodborné zásahy do osvetľovacích telies a ich kabeláže, - umiestniť stromček, prípadne iné ozdobné predmety v dostatočnej vzdialenosti od - vykurovacích telies a otvoreného ohňa, - dodržiavať maximálnu opatrnosť pri používaní horľavých sviečok a prskaviek (ich teplota pri horení môže dosiahnuť 630 °C - 1370 °C). - pri používaní sviečok, tieto umiestňovať na nehorľavé materiály (sklo, keramika, kov ...) a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek horľavej látky. Používanie zábavnej pyrotechniky - Zábavnú pyrotechniku kupujte len v originálnych obaloch od oficiálnych predajcov a nikdy nie od pouličných predajcov, - nevyrábať a nepoužívať po domácky vyrobenú pyrotechniku, pri používaní a manipulácii s pyrotechnikou sa vyvarujte konzumácii alkoholu, - overte si skutočnosť, či vo Vašom meste alebo obci je povolené používať zábavnú pyrotechniku, - nikdy neobťažujte zábavnou pyrotechnikou nič netušiacich ľudí a zvieratá, - zábavná pyrotechnika nepatrí do rúk deťom, - zabrániť pri skladovaní a manipulácií so zábavnou pyrotechnikou kontaktu s vysokou teplotou resp. priamym ohňom, - nevykonávať akékoľvek neodborné zásahy v súvislosti s pyrotechnikou - nezapaľovať zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre, - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách - opätovne nezapaľovať zábavnú pyrotechniku (v prípade že nevybuchla), - v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody, - zapálenú pyrotechniku nevyhadzovať z okien, balkónov a terás, pretože by vzniknúť požiar bytu, poprípade zaparkovaných vozidiel, - neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v kontajneroch, smetných nádobách a pod., - zabrániť priamemu kontaktu s maloletými osobami, - pyrotechniku neodpaľovať smerom na zastavané priestory a plochy, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru Používanie kuchynských spotrebičov - Nenechávať pripravovanú stravu na zapnutom sporáku bez dozoru dospelej osoby, - horiaci olej vždy zadusiť iba mokrou utierkou, prípadne uterákom – „nikdy nehasiť vodou, ktorá po zmiešaní s olejom ho v okamihu rozšíri na ďalšie predmety“, - kuchynské spotrebiče, ktoré sa nepoužívajú vypnúť od zdroja energie, - zabrániť kontaktu deťom a zvieratám so zapnutými spotrebičmi kuchyne, - spotrebiče na varenie nepoužívať na vykurovanie miestnosti v domácnosti, - priestor, kde sa používajú plynové variče a spotrebiče (a to nie len na varenie) dostatočne vetrať a zabezpečiť prívod a výmenu vzduchu v tomto priestore, - pri manipulácii s horúcimi materiálmi používať ochranné prostriedky a pomôcky, - nezaspať pri varení a pri ohrievaní stravy. V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte hasičov na linku č.150, alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste. V mene príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vám prajeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov, veselého Silvestra a v novom roku 2021 hlavne pevné zdravie, šťastie a úspechy v osobnom aj pracovnom živote. mjr. Ing. Dušan Farkaš, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni