Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 006/2012 19.3.2012 prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541.39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská . 16.4.2020 Zmluva o dielo - detské ihrisko Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 001/2015 10.4.2015 Konferencia MVO Ľudia a voda 31302921  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 10.7.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o.   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 14.5.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Faktúra došlá 0092013 7.8.2013 publikácia Kontrola v obecnej samospráve RVC so sídl.v Štrbe 31954502  12.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/01/2015 20.1.2015 Zmluva o dielo Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211  5,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2015 21.1.2015 Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. 41517211   
Detail Faktúra došlá 01/2016 29.2.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 01/2017 15.2.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 01/2018 15.2.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2019 2.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2019 Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách    
Detail Faktúra došlá 0112038437 15.5.2012 stravovacie poukážky Le Chegue dejeuner s.r.o. 31396674  148.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 0113095231 16.12.2013 FD - všeobecné služby Le Cheque dejeuner s.r.o.   573.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115012557 26.1.2015 Strávne lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  258.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115026116 5.3.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  290.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115041527 10.4.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  278.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115052303 11.5.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  330.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 012012 7.9.2012 poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci...
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 34311220  670.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012015 12.1.2015 Všeobecné služby Ing. Bernard Chovanec 37706721  100.00 EUR 
Nastavenia cookies