Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská A1/43/16/11 22.3.2011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ, štátny podnik, Odštepný 36 022 047 04   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 30.3.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011 Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 9100111918 30.3.2011 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2010 30.3.2011 Zmlava o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.3.2011 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 11.4.2011 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail Zmluva Dodávateľská 41/§50j/2011/NP 30.5.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/§50j/2011 31.3.2011 Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.5.2011 Dodatok č.1 k dohode Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 7/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 31.3.2011 Dodatok k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 101/2011 31.3.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Magdalena Pištejová - Potraviny 34312323   
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 23.6.2011 Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 23.6.2011 Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/027/0 23.6.2011 Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému BrIs s.r.o. 44401990   
Detail Zmluva Dodávateľská 268/2011 8.7.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  92,275.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 072011 14.7.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia... Slovdach, s.r.o. 36465330   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 8.8.2011 Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323   
Detail Zmluva Dodávateľská 120525 16.7.2012 Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor INSA, s.r.o   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 1.11.2012 Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129   12,234.67 EUR 
Nastavenia cookies