Seniori a ochorenie COVID-19

V súvislosti s riešením prebiehajúcej epidémie ochorenia COVID-19, Vám zverejňujeme zdravotno-výchovný materiál k téme ,,Seniori a ochorenie COVID-19". Najviac ohrození ťažkým priebehom ochorenia sú ľudia nad 60 rokov a osoby s vážnym chronickým ochorením.

K stiahnutiu