Verejné obstarávanie

26.02.2014  Verejný obstarávateľ Obec Hromoš  v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku:Výmena okien ZŠ a MŠ v obci Hromoš –stavebné práce v predpokladanej hodnote 29 850 ,00 € bez DPH

26.04.2014 Verejný obstarávateľ Obec Hromoš  v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku: Výmena okien Obecného úradu  Hromoš –stavebné práce v predpokladanej hodnote 21 850 ,00 € bez DPH

05.01.2015 Výzva na účasť vo verejnom obstrávaní § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní :Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Hromoš – zhotovenie projektovej dokumentácie 

Publikované: 26.2.2014 | Zobrazené: 341
Nastavenia cookies