Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finnančného príspevku č. PR00649 
Partner: Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30794323
Adresa: Dobrovičová 12, 815 26 Bratislava 1
Dátum zverejnenia: 8.8.2011 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  ppa_dodatok_k_zmluve.pdf, Veľkosť: 154.98 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011