Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110183 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  375.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110474 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111010 26.4.2011 fa za TKO za marec 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120057 19.3.2012 Ekos vrecia biele 120 ks EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  257.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20115684 19.3.2012 služby spojené so zberom, triedením,
úpravou odpadu a prepravnými nákladmi
za IV. Q 2011
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  167.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120168 11.5.2012 za vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  560.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 30120313 11.5.2012 všeobecné služby
vývoz TKO
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  107.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120488 11.5.2012 všeobecné služby-vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120898 11.5.2012 všeobecné služby - vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121392 15.5.2012 zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  138.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121313 15.5.2012 druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121414 15.5.2012 práce na obecnom kompostovisku EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  57.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121424 15.5.2012 zneškodnenie odpadov zo dňa 16.4.2012 EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  89.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121481 11.6.2012 vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121665 11.6.2012 zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  52.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121937 13.7.2012 Ekos vrecia biele-vývoz EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  257.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121753 13.7.2012 vývoz a zneškod.odpadov za máj EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121989 13.7.2012 vykonané práce na obecnom kompostovisku EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  103.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122333 9.8.2012 za vývoz TKO za jún
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122737 9.8.2012 všeobecné služby-vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  274.49 EUR 
Nastavenia cookies