Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 10032012 11.5.2012 všeobecný material dragAnna reklamná agentúra 44189885  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11032012 11.5.2012 všeobecný materiál dragAnna reklamná agentúra 44189885  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 28082013 16.12.2013 FD - všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra   60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 27112013 16.12.2013 FD - všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra   56,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 26062012 13.7.2012 tričko s potlačou DHZ Hromoš dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  55,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16072012 9.8.2012 všeobecné služby dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  78,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13072012 9.8.2012 grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  233,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 40082012 7.9.2012 banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 43082012 7.9.2012 športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23072013 7.8.2013 tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 44189885  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132817 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   640,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133103 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   60,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133120 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133663 16.12.2013 FD všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20134058 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   301,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20134256 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 20134502 16.12.2013 FD - všeobecné služby E K O S spol. s.r.o.   415,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 3.7.2014 Všeobecné služby - odťah vozidla Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW 35397497  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110183 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110474 14.3.2011 Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 EKOS spol s.r.o. 36168475  373,39 EUR