Poloha

Základná charakteristika (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 526746
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 45
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1600
Nadmorská výška obce - mesta v m 532
Celková výmera územia obce [m2] 13 353 086
Hustota obyvateľstva na km2 38

Spádovosť obce (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Plavnica
Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Ľubotín
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Ľubotín
Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa

Nastavenia cookies