Predaj dreva

Palivové drevo

Predaj palivového a úžitkového dreva podielnikom pozemkového spoločenstva sa riadi platnou smernicou predaja dreva, ktorá je zverejnená v časti - Dokumenty US

Publikované: 5.4.2016 | Aktualizácia: 29.6.2023
Nastavenia cookies