Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 26.3.2014 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ženčuch Ján   640.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24.04. 24.4.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Ženčuch Ján   356.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 3.7.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve Ženčuch Ján    
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42012 11.6.2012 za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  14.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 62012 9.8.2012 stravné dieťaťa v HN za jún ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  18.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 82013HN 16.12.2013 FD - všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2013 16.12.2013 FD . všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 102013HN 16.12.2013 FD - všeobecné služby ZŠ s MŠ Hromoš   17.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 17.2.2020 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 25.5.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s ochranou osobných údajov Zmluva    
Detail Faktúra došlá DF2014/18 5.2.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/43 4.4.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  14.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9/2012 15.1.2013 strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  14.25 EUR 
Nastavenia cookies