Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2015030002 4.3.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150297 4.3.2015 Všeobecný materiál TECHNOZVAR s.r.o. 43830633  337,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015040002 4.3.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015056 3.3.2015 Ohrievač Mikuláš Kačmár - TAMATEX 14310112  198,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7293232250 2.3.2015 Plyn vyúčtovanie - 03/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  236,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5287140964 25.2.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 5287143172 25.2.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201504 25.2.2015 Oprava krbu Eurobau JM spol.s.r.o. 36508225  370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20022015 20.2.2015 Zmluva o dielo SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail Faktúra došlá 2151102881 16.2.2015 Všeobecné služby - SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 12015 16.2.2015 Dom nádeje - rekonštrukcia Michal Pištej 37937740  710,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150229 13.2.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150002 11.2.2015 Všeobecný materiál Ivan Cuprák - KARPO 35448326  78,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015062 10.2.2015 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1502006 10.2.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1410097 9.2.2015 Všeobecný materiál GP - TRANS, spol.s.r.o. 36516732  363,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1091505965 9.2.2015 Telekomunikačné služby 1/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  58,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502001 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  43,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501004 6.2.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  197,10 EUR