Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 150026 16.1.2015 Vianočné ozdoby Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201509 14.1.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  427,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005 14.1.2015 Ochranné pomôcky Róbert Fuchs - REPO 34917250  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012015 12.1.2015 Všeobecné služby Ing. Bernard Chovanec 37706721  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15002 12.1.2015 Všeobecné služby JaS Trans, s.r.o. 47702273  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501002 12.1.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010008 12.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  42,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010007 12.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky,notebook Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  537,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2014 10.1.2015 Faktúry došlé .    
Detail Faktúra došlá 150009 9.1.2015 Systémová podpora - Doména Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501 9.1.2015 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  565,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150418 7.1.2015 Systémová podpora1.Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172015 5.1.2015 Prevádzka kanalizácie 1Q W-Control, s.r.o. 36804207  633,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182015 5.1.2015 Prevádzka vodovodu 1.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21122014 23.12.2014 Rámcová kúpna zmluva FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľská 492014 16.12.2014 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľská 13122014 13.12.2014 Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV Roľnícke družstvo v Plavnici 00204407   
Detail Faktúra došlá 11/2014 30.11.2014 Faktúry došlé .    
Detail Faktúra došlá 10/2014 31.10.2014 Faktúry došlé .    
Detail Zmluva Dodávateľská 29102014 29.10.2014 Dohoda o vzájomnej spolupráci Gréckokatolícka charita Prešov 35514388