Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23032015 23.3.2015 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 23.3.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská 19032015 20.3.2015 Zmluva o dielo Tomáš Dinis 31280641  31,640.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504961 20.3.2015 Všeobecné služby SLOVGRAM 17310598  33.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 150035 18.3.2015 ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV150345 12.3.2015 Všeobecný materiál TECHNOZVAR s.r.o. 43830633  101.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/23 11.3.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  79.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503006 5.3.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115026116 5.3.2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  290.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 15313 5.3.2015 Vianočné ozdoby - materiál Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA 31004369  194.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31502003 5.3.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 201502669 5.3.2015 Odhŕňanie snehu AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  189.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150365 4.3.2015 Vývoz TKO 02/2015 EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  457.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015030002 4.3.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150297 4.3.2015 Všeobecný materiál TECHNOZVAR s.r.o. 43830633  337.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015040002 4.3.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015056 3.3.2015 Ohrievač Mikuláš Kačmár - TAMATEX 14310112  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7293232250 2.3.2015 Plyn vyúčtovanie - 03/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  236.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5287140964 25.2.2015 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8.94 EUR 
Nastavenia cookies