Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 3.7.2014 Všeobecný materiál Anna Dragannová 44189885  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 3.7.2014 Vypracovanie plánu S-POH EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  99,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/84 3.7.2014 Reprezentačné TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.7.2014 Povodňové práce JUNO DS. s.r.o. 36501522  15 619,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/86 3.7.2014 Povodňové práce Peter Fiľak, ml. 41572092  8 580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 3.7.2014 Všeobecné služby - odťah vozidla Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW 35397497  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Valentín Novák a Marta Nováková   469,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva Valentín Novák 630214/6851   
Detail Faktúra došlá DF2014/45 5.5.2014 Prevádzka vodovodu 2Q 0214 W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/46 5.5.2014 Prevádzka kanalizácie 2Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  561,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/47 5.5.2014 Urbis systémová podpora MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/48 5.5.2014 plyn - 2014/04 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  172,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/49 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D 40320481  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/50 5.5.2014 Opravy a udržiavanie MK hlas, s.r.o. 45352305  332,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/51 5.5.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/52 5.5.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  9,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/53 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  207,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/54 5.5.2014 Telekomunikačne služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  13,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/55 5.5.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR