Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/67 5.5.2014 Vývoz TKO AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica 31679935  315.62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/68 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/69 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  48.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 24.04. 24.4.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Ženčuch Ján   356.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 742014 9.4.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti GORAST, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 432014 7.4.2014 Zmluva o dielo - Výmena okien Obecný úrad Hromoš - stavebné práce Eurobau JM s.r.o.   25,228.73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 432014 2 7.4.2014 Zmluva o dielo - Výmena okien spojenej ZŠ a MŠ v obci Hromoš - stavebné práce Eurobau JM s.r.o.   31,760.34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/36 4.4.2014 Výkon činnosti bezpečnostného technika Katarína Staneková 4517752  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/37 4.4.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45.24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/38 4.4.2014 Všeobecný materiál Róbert Fuchs - REPO 34917250  117.30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/39 4.4.2014 Opravy a udržiavanie MK hlas, s.r.o. 45352305  579.51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/40 4.4.2014 Odkvap. žľaby Milan Valek 3768311  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/41 4.4.2014 Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín Obec Ľubotín 00330035  55.50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/42 4.4.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  441.69 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/43 4.4.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  14.08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/44 4.4.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  261.70 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201403 31.3.2014 Zmluva o údržbe softvéru NAJ, s.r.o. 36515001   
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 26.3.2014 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Ženčuch Ján   640.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02 20.3.2014 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail Faktúra došlá DF2014/19 6.3.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45.00 EUR 
Nastavenia cookies