Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7303168276 19.1.2015 Plyn vyúčtovanie - 01/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  258,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31501003 19.1.2015 Odhŕňanie snehu Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  175,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 230,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150026 16.1.2015 Vianočné ozdoby Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA 31004369  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201509 14.1.2015 Všeobecné služby Martin Bujňák - KAMEL 40291952  427,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015005 14.1.2015 Ochranné pomôcky Róbert Fuchs - REPO 34917250  46,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012015 12.1.2015 Všeobecné služby Ing. Bernard Chovanec 37706721  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15002 12.1.2015 Všeobecné služby JaS Trans, s.r.o. 47702273  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501002 12.1.2015 Všeobecné služby Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010008 12.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  42,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015010007 12.1.2015 Všeobecný materiál - kancelársky,notebook Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE 43187641  537,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2014 10.1.2015 Faktúry došlé .    
Detail Faktúra došlá 150009 9.1.2015 Systémová podpora - Doména Netix Solutions, s.r.o. 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201501 9.1.2015 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  565,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150418 7.1.2015 Systémová podpora1.Q MADE spol.s.r.o. 36041688  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0172015 5.1.2015 Prevádzka kanalizácie 1Q W-Control, s.r.o. 36804207  633,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 0182015 5.1.2015 Prevádzka vodovodu 1.Q W-Control, s.r.o. 36804207  367,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21122014 23.12.2014 Rámcová kúpna zmluva FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS 31280641   
Detail Zmluva Dodávateľská 492014 16.12.2014 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476   
Detail Zmluva Dodávateľská 13122014 13.12.2014 Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV Roľnícke družstvo v Plavnici 00204407