Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/70 3.7.2014 plyn - 2014/05 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/71 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/72 3.7.2014 Vlajky Signo, s.r.o. 43930824  140,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/73 3.7.2014 Telekomunikačné služby Telefónica Slovakia, s.r.o. 35848863  45,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/74 3.7.2014 Všeobecné služby Ján Pavlovský 43531041  11,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/75 3.7.2014 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 35697270  8,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/76 3.7.2014 Servis auta PHP servis, s.r.o. 47014661  64,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/77 3.7.2014 Oprava verejného osvetlenia Martin Bujňák - KAMEL 40291952  568,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/78 3.7.2014 Odmeny Slovgram SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/7 3.7.2014 Všeobecné služby MADE spol.s.r.o. 36041688  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/80 3.7.2014 Všeobecný materiál MILD-AGRO, spol. s.r.o. 17147786  30,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/81 3.7.2014 Stravné pre deti v HN Základná škola s materskou školou Hromoš 37944215  15,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/82 3.7.2014 Všeobecný materiál Anna Dragannová 44189885  148,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/83 3.7.2014 Vypracovanie plánu S-POH EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  99,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/84 3.7.2014 Reprezentačné TIS Slovakia, s.r.o. 36470066  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.7.2014 Povodňové práce JUNO DS. s.r.o. 36501522  15 619,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/86 3.7.2014 Povodňové práce Peter Fiľak, ml. 41572092  8 580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 3.7.2014 Všeobecné služby - odťah vozidla Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW 35397497  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva - nehnuteľnosti Valentín Novák a Marta Nováková   469,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20062014 20.6.2014 Kúpna zmluva Valentín Novák 630214/6851