Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 26.9.2022 Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU
Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Faktúra došlá 7/2022 31.8.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva so SLSP, a.s. 3.8.2022 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Faktúra došlá 6/2022 28.7.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská 08072022 11.7.2022 Kúpna zmluva Daňko Pavol, Na rovni 32/312, Ľubotín, 065 41, SR    
Detail Faktúra došlá 52022 30.6.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 7.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb Bio-Nexus SK, s.r.o. 46812342   
Detail Zmluva Dodávateľská N20200730001D05 31.5.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci IA MPSVR 30854687   
Detail Faktúra došlá 4/2022 31.5.2022 Faktúra došla Faktúry došlé    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 1422439 9.5.2022 Zmluva Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474   
Detail Zmluva Dodávateľská 2022 21.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2022 Spišská katolícka charita 35514221   
Detail Faktúra došlá 3/2022 14.4.2022 Faktúry došlé Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 2/2022 14.3.2022 Faktúry došle Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 1/2022 22.2.2022 Faktúry došlé Faktúra došla    
Detail Faktúra došlá 12/2021 22.1.2022 Faktúry došle Faktúra došla    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o odchyte psov 1.1.2022 Odchyt psov Mgr Lenka Vašková 52353133   
Detail Faktúra došlá 11/2021 20.12.2021 Faktúry došle Faktúra došla    
Detail Zmluva Dodávateľská Z312081BKQ901 9.12.2021 Poskytnutie NFP MPSVR 00681156   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb. 23.11.2021 Zmluva o poskytovaní služieb Lilly enviro s.r.o. 52807886   
Detail Faktúra došlá 10/2021 13.11.2021 Faktúry došlé Faktúra došla