Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 8381/2019 9.5.2019 Darovacia zmluva Nadácia Tesco   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 149036 7.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR DPO SR   1 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4/2019 3.5.2019 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 3/2019 4.4.2019 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 25/3/2019 26.3.2019 Kúpna zmluva Marián Knapík a Katarína Knapíková   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15012019 25.3.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 2/2019 4.3.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 21112018 6.2.2019 Zmluva o dielo Stavebná firma Tomáš Dinis   28 829,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2019 4.2.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/1/2019 28.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb LIVONEC SK,s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 23/1/2019/2 28.1.2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom LIVONEC SK,s.r.o.    
Detail Faktúra došlá 12/2018 4.1.2019 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 11/2018 4.12.2018 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 10/2018 7.11.2018 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ - OPK1-2018-002415 6.11.2018 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR Ministerstvo vnútra SR   28 460,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 09/2018 12.10.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 37/POD-710/18 24.9.2018 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Slovenská agentúra život. prostredia    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/9/2018 12.9.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol.s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č.593/2018/OK 21.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č.57/2017 Prešovský samosprávny kraj   1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07/2018 6.8.2018 Faktúry došlé Obec Hromoš